רוכשי בראבו נכבדים, עקב המצב הביטחוני שירות הלקוחות שלנו עובד במתכונת מצומצמת, כל הפניות בכתב בלבד.
יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו. פעולות ומידע גם ההזמנות שלי
גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ShowsQty' => 5,
                     'ID' => 1688,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Distance' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1688,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 44
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'CityID' => 193,
                           'Lift' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'Ramp' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1272,
                           'MapaLink' => '',
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'Parking' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.912942' }, 'ID' => 1272, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ], 'ID' => 193 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 657, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון ישרוטל - מלון רויאל גארדן אילת', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 657, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%ec%e5%ef+%f8%e5%e9%e0%ec+%e2%e0%f8%e3%ef+%e0%e9%ec%fa&first=1&minx=92927.140625&miny=1143536.015625&maxx=164938.859375&maxy=1186953.984375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=146014&UserEarthY=884819.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 600, 'Longitude' => '34.965207', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Исротель — отель Isrotel Royal Garden Эйлат', 'Address' => 'северный пляж' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ישרוטל - מלון רויאל גארדן אילת', 'Address' => 'החוף הצפוני' }, 'Parking' => 0, 'CityID' => 32, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '29.551181', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ישרוטל רויאל גארדן אילת החוף הצפוני אילת ישראל', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0 } } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות אריאל', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1662, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.105157, 35.175545', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 63, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.105157', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.175545', 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Ариэль' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אריאל', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1662, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0 } } ] }, { 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 775, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 876, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 931, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.636347', 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 10, 'Latitude' => '31.79299', 'Image2Height' => 775, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 600, 'Latitude' => '31.77819', 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Cafeteria' => 1, 'Gangways' => 2, 'ID' => 438, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 399, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.649463', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90' } }, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'ShowsQty' => 5 } ], 'Name' => 'אשדוד' }, { 'ID' => 33, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 317, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Дом культуры Алоней Цион Ашкелон', 'Address' => 'ул. Гидеон, 21', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.581475', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אולם תרבות אלוני ציון אשקלון', 'Address' => 'רח' גדעון 21', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2000, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.656000, 34.581475', 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 33, 'Latitude' => '31.656', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'אולם תרבות אלוני ציון אשקלון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2000 }, { 'Name' => 'גלובוס סנטר - פרימיום סינמה - לובי', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2019, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Глобус — Премиум Синима — Лоби', 'Address' => 'Перекресток Каца'а, на шоссе 4, к югу от Ашкелона', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.583715', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גלובוס סנטר - פרימיום סינמה - לובי', 'Address' => 'צומת קצא"א, על כביש 4, דרומית לאשקלון' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 500, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2019, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.627153, 34.583715', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 33, 'Latitude' => '31.627153', 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.562052', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 847, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 92, 'ImageHeight' => 839, 'DoorsAmount' => 6, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.664702', 'Image2Height' => 839, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 33 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 92 }, { 'Hall' => { 'ID' => 1666, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 33, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1666 } ], 'Name' => 'אשקלון' }, { 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 408, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.78716', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева' }, 'ImageHeight' => 520, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 85, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 1, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 520, 'Latitude' => '31.238539', 'CityID' => 34, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 85 }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1668, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 34, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668, 'ShowsQty' => 32 }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1747, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 34, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1747, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.251339', 'Image2Height' => 395, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 34, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.796521', 'SeatsAmount' => 394, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 83, 'ImageHeight' => 395, 'DoorsAmount' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 83, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' } ] }, { 'Name' => 'בית שאן', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.5127806', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Name' => 'а-Кимарон Бейт-Шеан', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'SeatsAmount' => 941, 'RowsAmount' => 22, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 618, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32° 29.655', 35° 30.730'', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.4938659', 'CityID' => 41, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 618 } ], 'ID' => 41 }, { 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'CityID' => 64, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.993385', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 537, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1880, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ], 'Name' => 'בית שמש' }, { 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Name' => 'האודיטוריום בת ים', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 56, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'CityID' => 11, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.01862', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.018620, 34.755525', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 1, 'ID' => 56, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.755525', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Шауль Адади, 6, за Гехаль а-Тарбут', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שאול הדדי 6', 'Name' => 'האודיטוריום בת ים', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 11, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 176, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99+6%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7561143!3d32.0188647!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b36a74cacbf7%3A0xc020b5c80af8e1f8!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0188644!4d34.7561051', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ID' => 53, 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'CityID' => 11, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 622, 'Latitude' => '32.0206112', 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageHeight' => 622, 'ID' => 53, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 575, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.7572707', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3 } } ], 'Name' => 'בת ים' }, { 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 12, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1659, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1659 } ] }, { 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 13, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1669, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '' } } } ], 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'ID' => 86, 'Name' => 'דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.13302', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 86, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Incline' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 305, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 390, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.911249', 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 6 } ] }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 78, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'Longitude' => '34.889934', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'הפארק האקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'MapaLink' => '', 'ID' => 2044, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'הפארק האקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044, 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 78 }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 5, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1670, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0 }, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670, 'ShowsQty' => 23 }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.842952', 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 280, 'MapaLink' => '', 'ID' => 563, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'ImageHeight' => 845, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'CityID' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 845, 'Latitude' => '32.166208' }, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 563 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.1663165', 'CityID' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מדינת היהודים 85, הרצליה', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 298, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 430, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05DE%u05D3%u05D9%u05E0%u05EA%20%u05D4%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D9%u05DDx85%2C&UserEarthX=132224&UserEarthY=1174840&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה', 'Address' => 'רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.8098869', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мединат а-Еудим, 85, Бизнес парк, Герцлия Питуах', 'Name' => 'Клуб Заппа Герцлия' } }, 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 298 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 200, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 10, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1872, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 5, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1872 } ], 'ID' => 5 }, { 'ID' => 42, 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 42, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1671, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '' } } ] }, { 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'CityID' => 43, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 142, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'Ru' => { 'Name' => 'Friends Хадера', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 182, 'RowsAmount' => 10, 'Mazgan' => 2 } } ] }, { 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1726, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המרכז לתיאטרון בובות', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кукольный театр', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1726, 'Name' => 'המרכז לתיאטרון בובות' }, { 'ID' => 1727, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1727, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 702, 'DoorsAmount' => 6, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 59, 'SeatsAmount' => 570, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.791006', 'Latitude' => '32.00688', 'Image2Height' => 702, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 15, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 59 }, { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ID' => 1941, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1941, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728, 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1728, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ], 'ID' => 15 }, { 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '35.010532', 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 501, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 4, 'ID' => 215, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 867, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 867, 'Latitude' => '32.790971', 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'ShowsQty' => 72 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 935, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 163, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 505, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.066528', 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.81913', 'Image2Height' => 935, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 290, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.817595' } }, { 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 419, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ID' => 419, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Beat Хайфа', 'Address' => 'ул. а-Наси, 124', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.987376', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הנשיא 124', 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'SeatsAmount' => 400, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20124%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4xx149134x1245545%2C&UserEarthX=149134&UserEarthY=1245545&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.8043374', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 124, חיפה', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2047, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.999861', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' פלי"ם 2', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Guide' => '', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע' }, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2047, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.817134', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.809764', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1769, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' מסדה 36', 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа', 'Address' => 'ул. Масада, 36' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.991823', 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 22, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1769 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 40, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 2105, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.965069', 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 9, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 732, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 99, 'Gangways' => 6, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.791338', 'Image2Height' => 732, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Active' => 1 }, 'ID' => 99, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' }, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.9728262', 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 497, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 209, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 615, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 615, 'Latitude' => '32.8203168', 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ID' => 106, 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'Image2Height' => 528, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 1136, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.985592', 'ImageHeight' => 528, 'DoorsAmount' => 6, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 8, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 106 } }, { 'ID' => 2017, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה - לובי', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 300, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.985592', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа — Лобби', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה - לובי', 'Info' => '' }, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2017, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 } }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 102, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.8030477', 'Image2Height' => 687, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 102, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 687, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9852455', 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 473 } }, { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1724, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } }, { 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.80327', 'Image2Height' => 500, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 237, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 500, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.9846462', 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 159, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ID' => 237, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 249, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.985007', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 302, 'ID' => 249, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageHeight' => 577, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 577, 'Latitude' => '32.803055' } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 772, 'Latitude' => '32.82173', 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.074321', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 1099, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 162, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'ImageHeight' => 772 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 162, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725, 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1725, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 409, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.529639', 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 96, 'Latitude' => '32.796007', 'Image2Height' => 900, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0 } } ], 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96 }, { 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 496, 'Latitude' => '31.874438', 'CityID' => 16, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.73481', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 509, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 18, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 658, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 496, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 658, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' } ], 'Name' => 'יבנה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 386, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 308, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'CityID' => 17, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 } } ], 'Name' => 'יהוד', 'ID' => 17 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1877, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 350, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '35.36785', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Herods Dead Sea – A Premium Collection', 'Address' => 'Эйн-Бокек, мертвое море', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'Herods Dead Sea – A Premium Collection', 'Address' => 'עין בוקק, ים המלח', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'CityID' => 120, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.171215', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.171215, 35.367850', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 1, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1877, 'Name' => 'Herods Dead Sea – A Premium Collection' } ], 'Name' => 'ים המלח', 'ID' => 120 }, { 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 45, 'Latitude' => '32.652854', 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 184, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ] }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.781108', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Ramp' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1328, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим', 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.215613', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 50, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1328 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 435, 'Latitude' => '31.771295', 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.22451', 'Ru' => { 'Address' => 'Район Мишканот шаананим', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 141, 'RowsAmount' => 7, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 818, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 435, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 2 }, 'ID' => 818, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים' }, { 'Name' => 'ימק"א', 'ID' => 1674, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ימק"א' }, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1674, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778163, 35.224559', 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.778163', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'כנסיית מנזר סנט ירושלים - וינסנט דה פאול', 'Address' => 'שד' ממילא' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Храм монастыря Святой Винсент де Пауль Иерусалим', 'Address' => 'Пр. Мамила', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.224559', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05E9%u05DC%u05DE%u05D4%20%u05D4%u05DE%u05DC%u05DAx3%2C&UserEarthX=171327&UserEarthY=1131768&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 489, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'כנסיית מנזר סנט ירושלים - וינסנט דה פאול', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 489 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1346, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 261, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 1, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 804, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מועדון זאפה ירושלים', 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה ירושלים', 'Address' => 'דרך חברון 28', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Хеврон, 28', 'Name' => 'Клуб Заппа Иерусалим', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.2254196', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05D5%u05DF%2028%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDxx171438x1130289%2C&UserEarthX=171460&UserEarthY=1130286&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 355, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 804, 'ImageHeight' => 615, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'דרך חברון 28, ירושלים', 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.7652584', 'Image2Height' => 615, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30 } }, { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ID' => 2014, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.778137', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2014, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Latitude' => '31.780065', 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»' }, 'Longitude' => '35.222269', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 96, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 260, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 260 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Иерусалим' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ירושלים', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1676, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1676, 'Name' => 'סינמה סיטי ירושלים' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1679, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ShowsQty' => 31, 'ID' => 1679 } ], 'ID' => 30 }, { 'ID' => 70, 'Name' => 'כפר בלום', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 440, 'ImageHeight' => 572, 'DoorsAmount' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קרוב לקופת חולים כללית', 'Name' => 'בית העם כפר בלום', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Рядом с больничной кассой Клалит', 'Name' => 'Бейт а-Ам Кфар-Блюм' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.61152', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05DD%26psik%3B%20%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05D1%u05DC%u05D5%u05DD%5Dxx207449x1286250%2C&UserEarthX=207489&UserEarthY=1286475&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 640, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '33.172221', 'Image2Height' => 572, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 70, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '33.172221, 35.611520' }, 'Name' => 'בית העם כפר בלום', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 440 } ] }, { 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 18, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1648, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1648 } ] }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1885, 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 46, 'Latitude' => '32.914962', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль 33', 'Name' => 'Зал Дайнер Кармиэль' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' נשיאי ישראל 33', 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1885, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0 } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 46, 'Latitude' => '32.914962', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1959, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 150, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль — Лобби', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע"ש נרקן כרמיאל - לובי', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות ע"ש נרקן כרמיאל - לובי', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1959 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageHeight' => 629, 'ID' => 128, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 780, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.302903', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'Parking' => 3, 'CityID' => 46, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 629, 'Latitude' => '32.914962', 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 1, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 18 } ], 'ID' => 46 }, { 'ID' => 19, 'Name' => 'לוד', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 19, 'Latitude' => '31.943113', 'Image2Height' => 791, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 514, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.886925', 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 791, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 218, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ID' => 218, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1686, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 126, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 20, 'Latitude' => '31.899119', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1660, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.014734', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' } }, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 1660 }, { 'Name' => 'מנחם עינן מודיעין', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 449, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 449, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 523, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנחם עינן מודיעין', 'Address' => 'קניון עזריאלי - מודיעין רח' לב העיר 2, קומה 1 ליד בתי קולנוע', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות עיליונים בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לילדים מתחת לגיל 2 ו/או עם עגלות לאולם.' }, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.008183', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж, рядом с кинотеатром', 'Name' => 'Менахем Эйнан Модиин', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами. Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются
 • Запрещается вносить в зал детские коляски' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 346, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05E0%u05D9%u05D5%u05DF%20%u05DE%u05D5%u05D3%u05D9%u05E2%u05D9%u05DF%26psik%3B%20%u05DE%u05D5%u05D3%u05D9%u05E2%u05D9%u05DF%5Dxx150916x1145231%2C&UserEarthX=150920&UserEarthY=1145137&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 523, 'Latitude' => '31.900395', 'CityID' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900395, 35.008183' } } ], 'ID' => 20 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 211, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.915628', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.915628, 35.022819', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1845, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.022819', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Промзона Шилат', 'Name' => 'Клуб Джипси Шилат — Мошав Шилат' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'אזור תעשייה שילת', 'Name' => 'ג׳יפסי שילת - מושב שילת', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 200 }, 'Name' => 'ג׳יפסי שילת - מושב שילת', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1845 } ], 'Name' => 'מושב שילת', 'ID' => 211 }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'ID' => 1273, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '35.297363', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 24, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'CityID' => 73, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363' }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1273 } ], 'ID' => 73 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 713, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 49, 'Latitude' => '33.023184', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 713, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха' }, 'Longitude' => '35.27145', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 490, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 } } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 585, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '35.100347', 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageHeight' => 712, 'ID' => 91, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 50, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 712, 'Latitude' => '33.01026', 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 51, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 442, 'Latitude' => '32.69951', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 650, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.313034', 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'ID' => 333, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2050, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 2050, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 51, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.699456' } } ], 'ID' => 51 }, { 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 29, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 748, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.796215', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'ImageHeight' => 479, 'ID' => 177, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 21, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 479, 'Latitude' => '31.930777', 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 13 } ], 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'Name' => 'נתיבות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 37, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 545, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1564, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 } } ], 'ID' => 37 }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 373, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания' }, 'Longitude' => '34.845944', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1345, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 22, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1345 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 119, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'SeatsAmount' => 201, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.853704', 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 22, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ID' => 119, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 1687, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1687, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 22, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 } } ], 'ID' => 22 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1310, 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 161, 'Latitude' => '32.044517', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1310, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 282, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон', 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.875716', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון', 'Guide' => '' } } } ], 'Name' => 'סביון', 'ID' => 161 }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'CityID' => 53, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 639, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 610, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 53 }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.613534', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 54, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 457, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 643, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.288414' }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1749, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1749, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 8, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1791, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 18 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079956, 34.869978', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.079956', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 8, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 353, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון', 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен-Гурион, 22, на территории школы старших классов', 'Name' => 'Мерказ тарбут им. Офры Хаза — Петах-Тиква' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.869978', 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1961 }, 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1961 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 714, 'Latitude' => '32.087587', 'CityID' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'ID' => 79, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 714, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Info' => '' }, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.888287', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 364, 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 79, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'שרת פתח תקווה' }, { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2048, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 8, 'Latitude' => '32.096741', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 313, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2048, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0 } } ] }, { 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'ID' => 175, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.867439', 'Image2Height' => 542, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 66, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 664, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.801411', 'ImageHeight' => 542, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 175 } } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 333, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 312, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 842, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 28, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.' }, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.952124', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 333, 'Latitude' => '32.452967', 'CityID' => 87, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 203, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות יד למגינים, יגור, ישראל', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 72, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.7428777', 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 1016, 'Longitude' => '35.0738814', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Address' => 'Киббуц Ягур' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 203, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 4 } } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'ID' => 550, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 696, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.223953', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 515, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 550, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 515, 'Latitude' => '32.675299', 'CityID' => 118, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2 } } ], 'ID' => 118 }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 69, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1546, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 28, 'Longitude' => '34.862965', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2 }, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 69 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 403, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 849, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 196, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 9, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.083536', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Latitude' => '32.841732', 'CityID' => 59, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 849, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1683, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 59, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 30 } ], 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'CityID' => 24, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1854, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' }, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 608, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1854 } ], 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24 }, { 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 71, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 71, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 445, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 249, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 8, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 445, 'Latitude' => '31.9618807', 'CityID' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל' } }, { 'ShowsQty' => 35, 'ID' => 1700, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1700, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'ID' => 68, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.799322', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 362, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 68, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 1, 'Gangways' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'ImageHeight' => 598, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'CityID' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 598, 'Latitude' => '31.964426' } }, { 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.9543371', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'יעקב 50, ראשון לציון', 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 424, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יעקב 50', 'Name' => 'מתנ''ס שיכון המזרח ראשון לציון' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Шикун а-Мизрах Ришон ле-Цион', 'Address' => 'пр. Яков, 50', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.8215084', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x50%2C&UserEarthX=133190.5&UserEarthY=1151238.5&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 380, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14 }, 'Name' => 'מתנ''ס שיכון המזרח ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 424 } ] }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 8, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 248, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.816013', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1499, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 1, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x32%2C&UserEarthX=132499&UserEarthY=1144890&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Дундиков Реховот', 'Address' => 'ул. Яаков 32, угол ул. Дундиков', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.813076', 'Parking' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב', 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 726, 'Cafeteria' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'יעקב 32, פינת דונדיקוב, רחובות', 'Distance' => 0, 'Incline' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 25, 'Latitude' => '31.896233', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 726, 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות' }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.896544', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 25, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'SeatsAmount' => 781, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 23, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2024, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1696, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef }, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1696 }, { 'ID' => 148, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מופ''ת רחובות - בית גורדון', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 259, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05DC%u05D5%u05D9%u05DF%20%u05D0%u05E4%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05DFx22%2C&UserEarthX=132027&UserEarthY=1144999&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.8087641', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Левин Эпштейн, 22', 'Name' => 'Зал Мофет Реховот — Бейт-Гордон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מופ''ת רחובות - בית גורדון', 'Address' => 'רח' לוין אפשטין 22', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 148, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אולם מופת, רחובות, ישראל', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.8974249', 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, 'Parking' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1698, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1698, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, { 'Hall' => { 'ID' => 1697, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Городская Консерватория Реховота', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1697, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות' } ], 'ID' => 25 }, { 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 582, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'CityID' => 26, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 470, 'Latitude' => '31.9300851', 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'ID' => 582, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 470, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.8663685', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 625, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 } } ] }, { 'ID' => 27, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.802498', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'SeatsAmount' => 550, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'ID' => 186, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 536, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 536, 'Latitude' => '32.08488', 'CityID' => 27, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 186, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 27, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1695, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'רמת גן' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1692, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 28, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1692, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0 } } ], 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28 }, { 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 29, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 180, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 310, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' } }, 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1689, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 29, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1689, 'Name' => 'קולנוע לב רעננה' } ], 'Name' => 'רעננה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 71, 'Latitude' => '31.99984', 'Image2Height' => 697, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 491, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.945533', 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 511, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ID' => 491, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71 }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 29, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 1161, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.803364', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageHeight' => 888, 'ID' => 471, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 888, 'Latitude' => '32.11062', 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2 }, 'ID' => 471, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 670, 'Latitude' => '32.090399', 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageHeight' => 670, 'ID' => 5, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 25, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 896, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.79083', 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'He' => { 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, 'Parking' => 4 }, 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, { 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1706, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 23, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.774334', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 23 }, { 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1705, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'ID' => 2038, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 7, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Address' => 'ул. Игаль Алон' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 30, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 7637, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 579, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 160, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 579 }, { 'ID' => 1704, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1704, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' } }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ID' => 1711, 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1711, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 51, 'ID' => 1721, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1721, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей' } } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 350, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.' }, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1920, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 771, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 771 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1797, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1797 }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 598, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 800, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'ID' => 598, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 2 } }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 394, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 277, 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.7749271', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 220, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 277, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки. Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'Longitude' => '34.7724113', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר. הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1217, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.0511196', 'Image2Height' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 920, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.062348', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 920, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Вход с 18 лет' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 120 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1548, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 354, 'SeatsAmount' => 120, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'Latitude' => '32.068313', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ID' => 241, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 547, 'Latitude' => '32.049449', 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.786784', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 620, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 241, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 5, 'ImageHeight' => 547 } }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1722, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1722, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' } } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 539, 'Latitude' => '32.082174', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71' }, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.780477', 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 314, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 205, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 539, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 205, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, { 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2034, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 3383', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 300, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593' } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1710, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1924, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.055119', 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1924, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1192, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.0655053', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'beit alfa 13, tel aviv', 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1192, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 85, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.7891452', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '' } } }, { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1734, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1610, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 1610 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.056123', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1929, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsAmount' => 438, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Longitude' => '34.760122', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' } } }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1717, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1862, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.770042', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1862, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.041362', 'Image2Height' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 414, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 414, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'SeatsAmount' => 100, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748' } }, { 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1609, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19' }, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 5, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 49, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1766, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' } ], 'ID' => 1 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'ID' => 451, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 382, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.917738', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'Parking' => 0, 'CityID' => 102, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 446, 'Latitude' => '32.249829', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטרון ישרוטל - מלון רויאל גארדן אילת

  החוף הצפוני, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  היכל התרבות אריאל

  כל האירועים באולם

  אשדוד
  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשקלון
  אולם תרבות אלוני ציון אשקלון

  רח' גדעון 21, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גלובוס סנטר - פרימיום סינמה - לובי

  צומת קצא"א, על כביש 4, דרומית לאשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שאן
  הקימרון בית שאן

  מועצה אזורית עמק המעיינות, בית שאן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  האודיטוריום בת ים

  רח' שאול הדדי 6, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הוד השרון
  הפארק האקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה הרצליה

  רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  המרכז לתיאטרון בובות

  כל האירועים באולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Beat חיפה

  רח' הנשיא 124, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה - לובי

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ים המלח
  Herods Dead Sea – A Premium Collection

  עין בוקק, ים המלח, ים המלח

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המרכז למוסיקה ירושלים

  שכ' משכנות שאננים, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כנסיית מנזר סנט ירושלים - וינסנט דה פאול

  שד' ממילא, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה ירושלים

  דרך חברון 28, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר בלום
  בית העם כפר בלום

  קרוב לקופת חולים כללית, כפר בלום

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כפר סבא
  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  כרמיאל
  אולם דיינר כרמיאל

  שד' נשיאי ישראל 33, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע"ש נרקן כרמיאל - לובי

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מושב שילת
  ג׳יפסי שילת - מושב שילת

  אזור תעשייה שילת, מושב שילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה

  רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס שיכון המזרח ראשון לציון

  שד' יעקב 50, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית דונדיקוב רחובות

  רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  כל האירועים באולם

  מופ''ת רחובות - בית גורדון

  רח' לוין אפשטין 22, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון עירוני רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  קולנוע לב רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש

  ד"ר ג'ורג' וייז, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית החייל תל אביב

  רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית ציוני אמריקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  האנגר 11 תל אביב

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות תל אביב

  כל האירועים באולם

  היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו

  רח' יגאל אלון, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המנזר הארמני בנמל יפו

  רציף העלייה השנייה 3, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה תל אביב

  כל האירועים באולם

  מוזיאון ארץ ישראל תל אביב

  כל האירועים באולם

  מוזיאון תל-אביב לאמנות

  כל האירועים באולם

  מועדון Gray תל אביב

  רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון בר גיורא תל אביב

  רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון גגרין תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם

  מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו

  רח' יגאל אלון, 126, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה תל אביב-יפו

  רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות

  רח' לבונטין 7, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב

  רח' שביל המרץ 5, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו

  רח' אלנבי 128, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון רידינג 3 תל אביב

  רח' התערוכה 3, צפון הנמל, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון שבלול

  קרליבך 23, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז דוהל

  חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז סוזן דלל תל אביב

  כל האירועים באולם

  מרכז ענב לתרבות תל אביב

  רח' אבן גבירול 71, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו

  רח' 3383, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קולנוע לב תל אביב

  כל האירועים באולם

  תיאטרון אלפא תל אביב

  רח' בית אלפא 13, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף

  כל האירועים באולם

  תיאטרון גשר תל אביב

  כל האירועים באולם

  תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה

  שד' ירושלים 7-9, יפו, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הבימה תל אביב

  כל האירועים באולם

  תיאטרון החנות - תל אביב

  רח' תל גיבורים 5, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב

  שד' רוקח, גני יהושע, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הקאמרי תל אביב

  כל האירועים באולם

  תיאטרון מלנקי תל אביב

  רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל מונד
  היכל התרבות מתנ''ס תל מונד

  רח' הדקל 30, תל מונד

  כל האירועים באולם תיאור האולם