גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                               },
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива'
                               },
                           'ID' => 1688,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 1688
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'ID' => 1272,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 22,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'CityID' => 193,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1272, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 12 } ] }, { 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Guide' => '' }, 'ID' => 580, 'He' => { 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 677, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 32, 'ImageHeight' => 677, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.953724', 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '29.555173', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 580, 'Name' => 'תיאטראות אילת' } ] }, { 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות אריאל', 'ID' => 1662, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.175545', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.105157', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.105157, 35.175545', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 63, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות אריאל', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Ариэль', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1662, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0 } } ], 'Name' => 'אריאל' }, { 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'Name' => 'הלן הול אשדוד', 'ID' => 1255, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.7860969', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.6285069', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הר מצדה 22 אשדוד', 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'район Юд-Алеф, ул. Ар-Мецада, 22', 'Name' => 'Элен-холл Ашдод', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1255, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הלן הול אשדוד', 'Address' => 'הר מצדה 22', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 27, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.636347', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.79299', 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 931, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 775, 'ID' => 876, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 775 }, 'ShowsQty' => 18 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הקומה ה-17 אשדוד', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Узи Хитман 2, кв.66, этаж 17', 'Name' => 'Квартирник на 17-ом Ашдод' }, 'ID' => 1537, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הקומה ה-17 אשדוד', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עוזי חיטמן 2, דירה 66, קומה 17', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791429, 34.634764', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.791429', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.634764', 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1537 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '9-ый ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Guide' => '' }, 'ID' => 133, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' }, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'RowsAmount' => 9, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.637185', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.791868', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 133, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 600, 'ID' => 438, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.77819', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.649463', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463' }, 'ID' => 438, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ShowsQty' => 5 } ], 'Name' => 'אשדוד' }, { 'Name' => 'אשקלון', 'ID' => 33, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 197, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.571887', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2' }, 'ID' => 1886, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 33 }, 'ID' => 1886, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 92, 'Hall' => { 'ID' => 92, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 839, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 33, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.562052', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.664702', 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 12 }, { 'ID' => 1666, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 33, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, 'ID' => 1666, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'ID' => 84, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 84, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью' }, 'Incline' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 34, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 183, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.2498588', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.7986504', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1506, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.788168', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.238005', 'GoogleMapAddress' => '31.238005, 34.788168', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 34, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החלוץ 33, העיר העתיקה', 'Info' => '', 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע' }, 'ID' => 1506, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Хацер а-тарбут а-Халуц 33 Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. а-Халуц, 33, старый город', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 34, 'ImageHeight' => 520, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 520, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева' }, 'ID' => 85, 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '31.238539', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.78716', 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 408, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160' }, 'ID' => 85, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 35, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 34, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1668, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1668, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'ID' => 1747, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1747, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 34, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ShowsQty' => 9 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'ID' => 83, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.251339', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.796521', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 394, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'CityID' => 34, 'ImageHeight' => 395, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 395, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'ID' => 83, 'He' => { 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Guide' => '' } } } ], 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 618, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 41, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Info' => '', 'Name' => 'а-Кимарон Бейт-Шеан', 'Guide' => '' }, 'ID' => 618, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.4938659', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.5127806', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 22, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32° 29.655', 35° 30.730'', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 41, 'Name' => 'בית שאן' }, { 'Name' => 'בית שמש', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.993385', 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 64, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'ID' => 1880 }, 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 7 } ], 'ID' => 64 }, { 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Name' => 'האודיטוריום בת ים', 'ID' => 56, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.018620, 34.755525', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsAmount' => 176, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 11, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.755525', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.01862', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 56, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шауль Адади, 6, за Гехаль а-Тарбут', 'Name' => 'Аудиториум Бат-Ям', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 1, 'He' => { 'Name' => 'האודיטוריום בת ים', 'Address' => 'רח' שאול הדדי 6', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99+6%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7561143!3d32.0188647!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b36a74cacbf7%3A0xc020b5c80af8e1f8!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0188644!4d34.7561051', 'CityID' => 11, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ID' => 53, 'Hall' => { 'CityID' => 11, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 622, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 622, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Guide' => '' }, 'ID' => 53, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' }, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.0206112', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.7572707', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 575, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים' }, 'ShowsQty' => 9 } ], 'Name' => 'בת ים' }, { 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1659, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 12, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'Name' => 'גן יבנה', 'ID' => 124, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 452, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 40', 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Info' => '' }, 'ID' => 604, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 452, 'Distance' => 0, 'CityID' => 124, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 318, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.785753', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.707179', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 13 }, 'ID' => 604, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква' }, 'ID' => 1669, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'CityID' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' } ] }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2044, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 78 }, 'ID' => 2044 } ], 'ID' => 78 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 5, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1670, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 32 }, { 'ID' => 563, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.842952', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.166208', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 280, 'DoorsAmount' => 5, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 5, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 563, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 845, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 33 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Герцлия', 'Address' => 'ул. Мединат а-Еудим, 85, Бизнес парк, Герцлия Питуах', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 298, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 5, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05DE%u05D3%u05D9%u05E0%u05EA%20%u05D4%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D9%u05DDx85%2C&UserEarthX=132224&UserEarthY=1174840&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 430, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מדינת היהודים 85, הרצליה', 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.1663165', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.8098869', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 298 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.174431', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1872, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1872, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1', 'ID' => 1389, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'ID' => 1389, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Даниэль Герцлия — Зал 1', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамат-Ям 60, Герцлия-Питуах' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח', 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.171769, 34.800832', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 208, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.800832', 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.171769', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } } ], 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה' }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1671, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков' }, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 42, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'Friends חדרה', 'ID' => 142, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ID' => 142, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 43, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.9218965', 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 10, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 360, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.914142', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.439355', 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Guide' => '' }, 'ID' => 143, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 606, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 606, 'CityID' => 43 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Info' => '' }, 'ID' => 2006, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 43, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.931134', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.44146', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0 } } ], 'ID' => 43 }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'ID' => 1727, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1727, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 15, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 570, 'RowsAmount' => 19, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.791006', 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 59, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 702, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 15, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 702 }, 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ID' => 1941, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.794325', 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 15, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1941, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Info' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66' } }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1728, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 15, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1728, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 27 } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'ID' => 1258, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 1000, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.792598', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.038082', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац' }, 'ID' => 1258, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'Gangways' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 41, 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 867, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 867, 'ID' => 215, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.790971', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.010532', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 501, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532' }, 'ID' => 215, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 935, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Info' => '' }, 'ID' => 163, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 935, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.066528', 'PlanInFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.81913', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 505, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 290, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 290, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.8043374', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.987376', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 124, חיפה', 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20124%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4xx149134x1245545%2C&UserEarthX=149134&UserEarthY=1245545&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Наси, 124', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Beat Хайфа' }, 'ID' => 419, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הנשיא 124', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 419 }, { 'ID' => 2047, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 7, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2047, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Address' => 'רח' פלי"ם 2' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.999861', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.817134', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 732, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ID' => 99, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 732, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 6, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 2105, 'DoorsAmount' => 9, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.791338', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.965069', 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 40, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 99, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 7, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 615, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'ID' => 209, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 615, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.9728262', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.8203168', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 497, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 3 }, 'ID' => 209, 'ShowsQty' => 9 }, { 'ID' => 106, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 8, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 528, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа' }, 'ID' => 106, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 528, 'Lift' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.985592', 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.803197', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 1222 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 21 }, { 'ID' => 102, 'Hall' => { 'ID' => 102, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 687, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 687, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 473, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.9852455', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.8030477', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ShowsQty' => 9 }, { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1724, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1724, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 237, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.9846462', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.80327', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 159, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 7, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 500, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Info' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'ID' => 237, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 500, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 249, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.803055', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.985007', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 302, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'CityID' => 7, 'ImageHeight' => 577, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 577, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа' }, 'ID' => 249, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, { 'ID' => 162, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ID' => 162, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 772, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 772, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 1099, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.074321', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.82173', 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'ID' => 1725, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ShowsQty' => 18 } ], 'Name' => 'חיפה' }, { 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96, 'Halls' => [ { 'ID' => 409, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.529639', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 747, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 96, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'ID' => 409, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'ул. Бялик, 13' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 900 }, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.73481', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '31.874438', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Guide' => '' }, 'ID' => 658, 'Image2Height' => 496, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 16 }, 'ID' => 658, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 264, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.871587, 34.751374', 'Latitude' => '31.871587', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.751374', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Насиим, 17', 'Name' => 'Матнас Шазар Явне' }, 'ID' => 1910, 'He' => { 'Address' => 'רח' הנשיאים 17', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ"ס שז"ר יבנה', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 16, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1910, 'Name' => 'מתנ"ס שז"ר יבנה' } ], 'ID' => 16 }, { 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 308, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 17, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 308, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.888107', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.030568', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 386 }, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1165, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'CityID' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1165, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'יהוד' }, { 'ID' => 143, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 308, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.263232, 34.847621', 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.263232', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.847621', 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'Address' => 'רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1395, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Омер', 'Address' => 'ул. Тамар, угол ул. Адар, Бейт а-тарбут Омер', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 143, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 1395 } ], 'Name' => 'יישוב עומר ' }, { 'Name' => 'יישוב עשרת', 'ID' => 222, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ID' => 1741, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 293, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.746866', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.825879', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1741, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Name' => 'Зал Асерет' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם עשרת' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 222, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 184, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 45, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Latitude' => '32.652854', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 184 } ], 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 392, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 130, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.768996, 35.225782', 'Latitude' => '31.768996', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.225782', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 1, 'ID' => 392, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Хеврон, 12', 'Name' => 'Бейт От а-Муцар Иерусалим', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך חברון 12', 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 30, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05D5%u05DFx12%2C&UserEarthX=171513&UserEarthY=1130672&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים' }, { 'ID' => 1328, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.781108', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.215613', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим', 'Info' => '', 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1328, 'Incline' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים' }, 'CityID' => 30, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'ימק"א', 'ID' => 1674, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'CityID' => 30, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ИМКА' }, 'ID' => 1674, 'He' => { 'Name' => 'ימק"א', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1346, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Info' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, 'CityID' => 30, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'SeatsAmount' => 261, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.76514', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Active' => 1 }, 'ID' => 1346, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.222269', 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'CityID' => 30, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 260, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '' } }, 'ID' => 260, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 30, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим' }, 'ID' => 1679, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1679, 'ShowsQty' => 45 } ], 'ID' => 30, 'Name' => 'ירושלים' }, { 'Name' => 'כפר בלום', 'ID' => 70, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית העם כפר בלום', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 572, 'ID' => 440, 'Ru' => { 'Address' => 'Рядом с больничной кассой Клалит', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Кфар-Блюм', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קרוב לקופת חולים כללית', 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם כפר בלום' }, 'CityID' => 70, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 572, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05DD%26psik%3B%20%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05D1%u05DC%u05D5%u05DD%5Dxx207449x1286250%2C&UserEarthX=207489&UserEarthY=1286475&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 640, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.172221, 35.611520', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '33.172221', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 22, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.61152' }, 'ID' => 440 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1767, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 450, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1767, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Info' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 18, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 18, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33' }, 'ID' => 1648, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 1648 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 332, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1354, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 18, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל', 'ID' => 1885, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.914962', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 46, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל', 'Address' => 'שד' נשיאי ישראל 33', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1885, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Дайнер Кармиэль', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль 33' }, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 46, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 1, 'ImageHeight' => 629, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'ID' => 128, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 629, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.302903', 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.914962', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 780 }, 'ID' => 128 } ], 'ID' => 46, 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'Name' => 'לוד', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ID' => 218, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.943113', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.886925', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 514, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'CityID' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 791, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 791, 'ID' => 218, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Info' => '' } } } ], 'ID' => 19 }, { 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1686, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 126 }, 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 10 } ], 'Name' => 'לטרון' }, { 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 20, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49' }, 'ID' => 1660, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1660, 'ShowsQty' => 25 } ], 'ID' => 20 }, { 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'ID' => 644, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.6466026', 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.965035', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'CityID' => 127, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 630, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 630, 'Lift' => 1, 'ID' => 644, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' } }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 248, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал D-ONE', 'Info' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2059, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-ONE' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-ONE', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 390, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.13302', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.911249', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон' }, 'ID' => 305, 'Incline' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' }, 'CityID' => 86, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2 }, 'ID' => 305, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } ], 'ID' => 86 }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1455, 'Incline' => 1, 'He' => { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 206, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 250, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1455, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } ] }, { 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 108, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 502, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש' }, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 200, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3 }, 'ID' => 502, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'ID' => 73, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим' }, 'ID' => 1273, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' }, 'CityID' => 73, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 560, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.297363' }, 'ID' => 1273, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 9 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'Latitude' => '33.023184', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 490, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'CityID' => 49, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'ID' => 713, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1' } }, 'ID' => 713 } ], 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות' }, { 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'ID' => 91, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 712, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 50, 'ImageHeight' => 712, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 585, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 21, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.100347', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '33.01026', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'ID' => 50 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'CityID' => 51, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 442, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Guide' => '' }, 'ID' => 333, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.313034', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2050, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 51, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 2050, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן' } ], 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 748, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.930777', 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Longitude' => '34.796215', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 479, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ID' => 177, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, 'CityID' => 21, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 479, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4 }, 'ID' => 177 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1469, 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 21, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 381, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'RowsAmount' => 16, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.92931' }, 'ID' => 1469, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה' } ], 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 37, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ID' => 1564, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ShowsQty' => 5 } ] }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.278535', 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 373, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 22, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Info' => '' }, 'ID' => 1345, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1430, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.304928', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 321, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'CityID' => 22, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1430, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'ID' => 119, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 201, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 119, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'CityID' => 22, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1687, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'CityID' => 22, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1687, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Info' => '', 'Address' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' } ], 'ID' => 22 }, { 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' }, 'Incline' => 2, 'ID' => 639, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24' }, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 53, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.07558', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 639, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' } ] }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула' }, 'ID' => 457, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' }, 'CityID' => 54, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.613534', 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.288414', 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1749, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'CityID' => 8, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.877104', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.103528', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 10 }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות פתח תקווה', 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1791, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 31 }, { 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'ID' => 1961, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен-Гурион, 22, на территории школы старших классов', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ тарбут им. Офры Хаза — Петах-Тиква' }, 'ID' => 1961, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.869978', 'RowsAmount' => 15, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.079956', 'GoogleMapAddress' => '32.079956, 34.869978', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 353, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 79, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 8, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 714, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'ID' => 79, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)' }, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 714, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.888287', 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.087587', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Ramp' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 4 }, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2048, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 313, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ], 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.275292', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.911003', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 398, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'CityID' => 23, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 449, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 449, 'Lift' => 0, 'ID' => 374, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима' }, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 374 } ], 'ID' => 23 }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 664, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Longitude' => '34.801411', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.867439', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'ID' => 175, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 542, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'CityID' => 66, 'ImageHeight' => 542, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 175 } ] }, { 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'CityID' => 87, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 333, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 333, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ID' => 312, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.452967', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 28, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.952124', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 842, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124' }, 'ID' => 312, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'ID' => 203, 'Hall' => { 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 72, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'Киббуц Ягур' }, 'ID' => 203, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.07404', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.742992', 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ShowsQty' => 15 } ], 'ID' => 72 }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 515, 'Distance' => 0, 'CityID' => 118, 'Gangways' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 515, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 550, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.675299', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.223953', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsAmount' => 696, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 7 } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'ID' => 739, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.565242', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.723787', 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Guide' => '' }, 'ID' => 739, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 645, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 645, 'CityID' => 142 }, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'ID' => 1092, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 69 }, 'ID' => 1092 }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 28, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.862965', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно' }, 'ID' => 1546, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 69, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2052, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 67, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך עכו 192, קריון', 'Name' => 'הוט סינמה - אולם 8', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2052, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Акко, 192, Кирьон', 'Info' => '', 'Name' => 'Хот Синема — Зал 8', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.842736', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.089781', 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 239, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.842736, 35.089781', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'הוט סינמה - אולם 8', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 67, 'Name' => 'קרית ביאליק' }, { 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Guide' => '' }, 'ID' => 655, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 39, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 655 } ], 'ID' => 39 }, { 'Name' => 'קרית טבעון', 'ID' => 81, 'Halls' => [ { 'ID' => 1942, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 81, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כיכר בן גוריון 1', 'Info' => '', 'Name' => 'תחנת רוח - קרית טבעון' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кикар Бен Гурион, 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Таханат Руах — Кирьят-Тивон' }, 'ID' => 1942, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.723227', 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.131153', 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.723227, 35.131153', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'תחנת רוח - קרית טבעון', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 849, 'Hall' => { 'CityID' => 59, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 403, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '' }, 'ID' => 849, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.841732', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.083536', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536' }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'ShowsQty' => 30, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1683, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 59 } } ], 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.09776', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.946771', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'CityID' => 24, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1854, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.' } }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.097891', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 207, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'CityID' => 24, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1975, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9' } }, 'ID' => 1975, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 24 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71, 'Hall' => { 'CityID' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 445, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 445, 'ID' => 71, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.8073574', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 249, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 57, 'ID' => 1700, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 4, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1700, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ID' => 68, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.799322', 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 362, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 598, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 68, 'Image2Height' => 598, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'ID' => 1702, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 4, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1702 } ], 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля' }, 'ID' => 1499, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Info' => '' }, 'CityID' => 25, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 248, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Active' => 1 }, 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 726, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב', 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות' }, 'Incline' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 32, угол ул. Дундиков', 'Name' => 'Бейт Дундиков Реховот', 'Guide' => '' }, 'ID' => 726, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x32%2C&UserEarthX=132499&UserEarthY=1144890&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 25, 'GoogleMapAddress' => 'יעקב 32, פינת דונדיקוב, רחובות', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.813076', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.896233', 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות' }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1696, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 25, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1696, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2024, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 25, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 23, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 19 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 25, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 1698, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1698, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 25, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Городская Консерватория Реховота', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1697, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 1697, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 25 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.8663685', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 470, 'Distance' => 0, 'CityID' => 26, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле' }, 'ID' => 582, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 470, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 582 } ], 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה' }, { 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'Salon De Tango', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.808456', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'SeatsAmount' => 80, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'CityID' => 27, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2051, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 2051 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.100643', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.825434', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'CityID' => 27, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1479, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Info' => '', 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון' } }, 'ID' => 1479, 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, { 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 536, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ID' => 186, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, 'CityID' => 27, 'ImageHeight' => 536, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 6, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Latitude' => '32.08488', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.802498', 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 186 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון ראסל רמת גן', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 14, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.824785', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.068424', 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'תיאטרון ראסל, רמת גן', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 419, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E8%u05D0%u05E1%u05DC%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05EA%20%u05D2%u05DF%5Dxx134507x1163996%2C&UserEarthX=134291&UserEarthY=1164024&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 27, 'ImageHeight' => 586, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'ID' => 247, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Расель Рамат-Ган', 'Address' => 'ул. Мититьягу, 11', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מתתיהו מנדל 11', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ראסל רמת גן' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 586, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 247 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 27, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1695, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1695, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 27 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 28, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1692, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' }, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } ], 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס רעננה', 'ID' => 355, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.8639601', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.18623', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'אשכולות פיס, רעננה, ישראל', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4%5Dxx137354x1177018%2C&UserEarthX=137359&UserEarthY=1177052&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רחי החי"ל 46', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס רעננה' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 355, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Раанана', 'Address' => 'ул. а-Хаэль, 46', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2057, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.882408', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.195281', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.195281, 34.882408', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 56, 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 29, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 2057, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Зархин, 3', 'Info' => 'Нет доступного туалета для людей с ограниченными возможностями.', 'Name' => 'Дом чёрной совы', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית של ינשוב השחור', 'Info' => 'אין שירותים נגישים.', 'Address' => 'רח' זרחין 3' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'בית של ינשוב השחור', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '' }, 'ID' => 180, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'SeatsAmount' => 310, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, { 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1689, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана' }, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 29, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ID' => 1689, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 29 }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.945533', 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '' }, 'ID' => 491, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 697, 'Lift' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 697, 'Distance' => 0, 'CityID' => 71 }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 4 } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום אניס יפו', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 447, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.032484, 34.753927', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.032484', 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.753927', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 612, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום אניס יפו', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי.', 'Address' => 'רח' פעמונית 9, יפו', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ID' => 40, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Анис Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'ул. а-Паамонит, 9, Яффо-Далет' }, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 612, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E4%u05E2%u05DE%u05D5%u05E0%u05D9%u05EA%209%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5xx126936x1160039%2C&UserEarthX=126936&UserEarthY=1160039&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 40, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 471, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 888, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'ID' => 471, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 888, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 1161, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.11062', 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.803364', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ID' => 51, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 495, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05D4%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130469x1164589%2C&UserEarthX=130339&UserEarthY=1164558&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 495, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив' }, 'ID' => 51, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.074643', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Longitude' => '34.79187', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870' } }, { 'ID' => 5, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 896, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Latitude' => '32.090399', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 25, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.79083', 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 670, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 5, 'He' => { 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 670, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ShowsQty' => 13 }, { 'ID' => 1706, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1706, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 30 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1707, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1707, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ID' => 227, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Guide' => '' }, 'ID' => 227, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 370, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05E0%u05D9%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05D4%u05D9%u05E8%u05E7%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx132068x1167389%2C&UserEarthX=131917&UserEarthY=1167493&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 370, 'Distance' => 4, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Mazgan' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 941, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.808187', 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.099004', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0 } }, { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.774334', 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'ID' => 23, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Ангар 11 Тель-Авив', 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17' }, 'ID' => 23, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1705, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1705, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ID' => 2038, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.061269', 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון' }, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2038, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 7, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7519855', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'SeatsAmount' => 160, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3' }, 'ID' => 579, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо' }, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 579, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, { 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ID' => 1704, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1704, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Guide' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив' }, 'ID' => 1742, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 42, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1711, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1721, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 66 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'ID' => 1920, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1920 }, { 'ID' => 2061, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ясод 4', 'Name' => 'Клуб Tassa' }, 'ID' => 2061, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Tassa', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.05142', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.766377', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377' }, 'Name' => 'מועדון Tassa', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 771, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Guide' => '' }, 'ID' => 771, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1797, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1797 }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 1803, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.795569', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 120, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1803, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 394, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.792629', 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 394, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=' }, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 277, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 277, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7749271', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5' }, 'ID' => 1217, 'He' => { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7724113', 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ShowsQty' => 24 }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'ID' => 920, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1548, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.776046', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1548, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ID' => 354, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 120, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Guide' => '' }, 'ID' => 354, 'Incline' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 620, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 5, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Longitude' => '34.786784', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.049449', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '' }, 'ID' => 241, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 547, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 547, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 272, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 566, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Guide' => '' }, 'ID' => 272, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 566, 'Distance' => 2, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 394, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.052729', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.7610405', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 13 }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1722, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1 }, 'ID' => 1722 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 539, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ID' => 205, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71' }, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 539, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 314, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.082174', 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.780477', 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 205, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'סטודיו אנט - תל אביב', 'ID' => 1916, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Студия Ант — Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мифрац, 2', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1916, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 2', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו אנט - תל אביב' }, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052239, 34.772670', 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 90, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.77267', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.052239', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо' }, 'ID' => 2042, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 2034, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 3383', 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2034, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1710, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'Name' => 'רב חן דיזנגוף תל אביב-יפו - אולם 1', 'ID' => 2060, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.078199, 34.773608', 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 496, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Longitude' => '34.773608', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.078199', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Рав Хен Дизенгоф Тель-Авив — Зал 1', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бен Ами, 16, площадь Дизенгоф', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2060, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'רב חן דיזנגוף תל אביב-יפו - אולם 1', 'Address' => 'בן עמי 16, ככר דיזינגוף', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 1, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ID' => 1192, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.0655053', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.7891452', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 85, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'beit alfa 13, tel aviv' }, 'ID' => 1192, 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, 'ID' => 1734, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 17, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1610, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון גשר תל אביב', 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1610 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'ID' => 1929, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.760122', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1929, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1717, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1717, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, { 'ID' => 1862, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1862, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ID' => 414, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 414, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 100, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Kasher' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ID' => 1609, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'Incline' => 0, 'ID' => 1609, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.784731', 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 30 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2040, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.064179', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7871', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 40, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 2040, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 48, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.06423', 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1766, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон Цавта Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1720, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' }, 'ID' => 1720, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Hall' => { 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Latitude' => '32.0749745', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7817983', 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 389, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 389, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'ID' => 1719, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } ], 'ID' => 1 }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 102, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 446, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '' }, 'ID' => 451, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.917738', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 451 } ], 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  היכל התרבות אריאל

  כל האירועים באולם

  אשדוד
  הלן הול אשדוד

  הר מצדה 22, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקומה ה-17 אשדוד

  רח' עוזי חיטמן 2, דירה 66, קומה 17, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע

  רח' החלוץ 33, העיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שאן
  הקימרון בית שאן

  מועצה אזורית עמק המעיינות, בית שאן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  האודיטוריום בת ים

  רח' שאול הדדי 6, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה הרצליה

  רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1

  רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Beat חיפה

  רח' הנשיא 124, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס שז"ר יבנה

  רח' הנשיאים 17, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עומר
  קולנוע לב עומר

  רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר, יישוב עומר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בית אות המוצר ירושלים

  דרך חברון 12, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר בלום
  בית העם כפר בלום

  קרוב לקופת חולים כללית, כפר בלום

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אולם דיינר כרמיאל

  שד' נשיאי ישראל 33, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-ONE

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה

  רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית ביאליק
  הוט סינמה - אולם 8

  דרך עכו 192, קריון, קרית ביאליק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית טבעון
  תחנת רוח - קרית טבעון

  רח' כיכר בן גוריון 1, קרית טבעון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית דונדיקוב רחובות

  רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  כל האירועים באולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון עירוני רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוהל הקרקס

  אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ראסל רמת גן

  רח' מתתיהו מנדל 11, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  אשכול הפיס רעננה

  רחי החי"ל 46, רעננה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית של ינשוב השחור

  רח' זרחין 3, רעננה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  קולנוע לב רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אודיטוריום אניס יפו

  רח' פעמונית 9, יפו, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש